Vịnh Vũng Rô vẫn được nhớ đến là địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là bến đỗ của những chuyến tàu Không số chở vũ khí để chi viện cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Đắk Lắk. Ngoài những câu chuyện huyền thoại trên, ngày nay Vịnh Vũng Rô còn […]